Afmelden lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk door dit schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat. Vul hiervoor het volgende formulier in: Afmelding lidmaatschap

Let wel, de afmelding wordt pas definitief nadat deze bevestigd is door de secretaris van BC Veglo. Heb je na 1 juli nog geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op via info@veglo.nl.

 

Afmelden kan tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Leden die na deze datum opzeggen zijn te allen tijde de gehele contributie van het opvolgende seizoen verschuldigd.