top of page
Contributie

Het badmintonseizoen loopt van september tot juli. De contributie dient uiterlijk 1 maand na het ontvangen van de factuur te zijn betaald.
 

Word je lid tijdens het seizoen dan betaal je alleen de resterende maanden van het lopende seizoen. Word je bijvoorbeeld lid in maart, dan betaal je april, mei en juni. Heb je vragen over de contributie of betalingen, neem dan contact op met de penningmeester van BC Veglo via penningmeester@veglo.nl

 

Contributie seizoen 2023-2024

  • Inschrijfgeld nieuwe leden: 15 € 

  • Junioren (7-18): 194 € 

  • Junioren (7-18) extra training: 40 € 

  • Recreanten (18+): 241 € 

  • Recreanten (18+) training: 60 € 

  • Competitiespelers (18+): 346 € 

  • Toeslag gebruik veren shuttles competitie: 46 € 

Blessureregeling: Bij langdurige en aaneengesloten blessures van meer dan 3 maanden kan een lid beroep doen op een blessureregeling. Het lid dient dan zo snel mogelijk na het oplopen van de blessure een e-mail te sturen aan info@veglo.nl met het verzoek om de blessureregeling. De reguliere contributie van het lopende seizoen wordt gewoon voldaan door het lid, voor zover dat nog niet het geval is. Zodra het lid weer kan komen spelen heeft deze recht op een korting op de contributie van het volgende seizoen. 

Mocht je moeite hebben om de contributie van je kind te betalen, bekijk dan onderstaande flyer van het jeugdfonds voor sport en cultuur van de gemeente Leiden. Je kunt de flyer ook hier downloaden. 

 

Schermopname (30).png
Schermopname (31).png
bottom of page